Renewal
.:Renewal Map Information - niflheim:.
 

Renewal    Pre-Re
Search Map: x
Map Name: Nifflheim, Realm of the Dead (niflheim)
NPC:
Warp:
Shop:
Mob:
|

   

Name / HP / Lv Spawn Size / Race
- Element -
Flee 95% Hit 100% EXP (1x) /
JEXP (1x)
Lord of Death / Lord of the Dead [MVP]
  HP:603883 | Lv: 94
1 / 133 min
[Niflheim invasion]
Large / Demon
- Shadow 3 -
394411437121 /
345252
Gibbet
  HP:12999 | Lv: 105
10 / 5 sec
Large / Demon
- Shadow 1 -
3483681944 /
1458
Dullahan
  HP:18546 | Lv: 108
16 / 133 min
[Niflheim invasion]
5 / 5 sec
Medium / Undead
- Undead 2 -
3663372509 /
1977
Loli Ruri
  HP:15280 | Lv: 109
4 / 133 min
[Niflheim invasion]
Large / Demon
- Shadow 4 -
3843742790 /
2093
Disguise
  HP:13895 | Lv: 103
16 / 133 min
[Niflheim invasion]
Medium / Demon
- Earth 4 -
3553652232 /
1674
Bloody Murderer
  HP:14099 | Lv: 110
4 / 133 min
[Niflheim invasion]
Large / Demi-Human
- Shadow 3 -
3773802724 /
2244
Quve
  HP:11090 | Lv: 100
20 / 5 sec
Small / Undead
- Undead 1 -
3613661638 /
1229
Lude
  HP:11574 | Lv: 101
20 / 5 sec
Small / Undead
- Undead 1 -
3583501692 /
1269
Hylozoist / Heirozoist
  HP:12000 | Lv: 102
10 / 5 sec
Small / Demon
- Shadow 2 -
3613811876 /
1406
Furious Lude
  HP:57870 | Lv: 101
2 / 5 min
Small / Undead
- Undead 1 -
3723615075 /
11400