Renewal
.: Map Information - te_alde_gld:.
 

Renewal    Pre-Re
Search Map: x
Map Name: TE Guild Base - Kafragarten (te_alde_gld)
|

  • (No NPC on this map.)
  • (No Vender on this map.)
  • (No warp on this map.)
  • (No monster on this map.)